převzato z webových stránek města Zlína

Některé argumenty proti centru na Březnické jsou nepravdivé

Některé argumenty kritiků, které se v poslední době objevují v souvislosti s připravovanou stavbou obchodního a společenského centra pod zlínskou sportovní halou, se nezakládají na pravdě.

"V žádném případě zde nebude postaveno další multikino, jak se opakovaně dočítám," zdůraznila primátorka Zlína Irena Ondrová a dodala, že multikino se staví jako součást "Zlatého jablka" na náměstí Míru. "Nevidím tedy důvod, proč by mělo nyní ve Zlíně vznikat další," upřesnila primátorka.

Také spojení stavby centra na ulici Březnická s rozhodnutím o tom, že Zlín nebude usilovat o přihlášení do UNESCO považuje I. Ondrová za nelogickou konstrukci. "O podání přihlášky města do Unesco jednala Rada města Zlína i zastupitelstvo," již po několikáté zdůraznila primátorka a dodala, že hned první dva měsíce roku 2004 oba orgány města vyslovily záporné stanovisko. "V té době navštívil Zlín také tehdejší zástupce Ministerstva kultury v české komisi pro UNESCO Michal Beneš. Jeho komentáře byly více než jednoznačné, v záporném slova smyslu," opět připomněla I. Ondrová a dodala, že zástupci města při svém rozhodování zvažovali velký odpor zlínské veřejnosti k tomuto kroku, finanční náročnost, stanoviska odborných komisí i pozitiva, která však nikdo nemohl zaručit.

Záměr využít pozemky pod sportovní halou vznikl ve Zlíně již před rokem 2000. "Musím se tedy ohradit proti tomu, že se jedná o nezodpovědnost současného vedení města," řekla primátorka. Již před rokem 2000 chtělo tehdejší vedení města zkulturnit tuto oblast centra Zlína, zlepšit dopravní situaci narovnání ulice Mostní a křížení s ulicí Březnickou a řešit parkování v okolí sportovní haly a zimního stadiónu. Podmínky investorské soutěže definoval v souladu s územním plánem ještě tehdejší hlavní architekt města Pavel Novák.

"Osobně považuji za velmi přínosné také vznik asi 600 parkovacích míst v podzemí, která budou zdarma využívat nejen návštěvníci centra," zdůraznila primátorka. Podle jejích slov již koncem minulého týdne požádala investora, aby připravil vizuální prezentaci plánované stavby. "V nejbližší době se tak budou moci seznámit všichni zájemci se skutečnými plány a nikoli se zkreslenými informacemi. Snad se nám postupně podaří některé obavy veřejnosti rozptýlit," dodala I. Ondrová.

Primátorka také připomněla podobně emotivně laděné reakce při stavbě obchodního centra Čepkov a v tuto chvíli tehdejší rozhodnutí zastupitelstva považuje většina občanů i návštěvníků Zlína za správné.

Co se týče využití chátrajícího areálu Svit, vyvíjí vedení města i zlínského kraje zejména v posledních dvou letech velké aktivity. "Naší snahou je, aby již konečně vláda převedla tento areál na město a my poté mohli činit další kroky pro jeho oživení," řekla primátorka.