Tuto petici podpořilo 680 občanů a podpisové archy byly předány dne 17.12.2010 na Magistrátu města Zlína. Děkujeme všem, kteří nám při sběru podpisů pomáhali.

Petice za odmítnutí záměru Kaskády

My, níže podepsaní občané,
žádáme Statutární město Zlín o odmítnutí záměru „Společenské a obchodní centrum Zlín-Březnická“, jinak též zvaného „Kaskáda Zlín“. Domníváme se, že teď po volbách, kdy došlo k výměně vedení města, nastala vhodná příležitost téma Kaskády znovu otevřít. S uvedeným záměrem nesouhlasíme, protože:

  • Je prosazován proti mínění občanů a zvláště místních obyvatel, písemný nesouhlas se záměrem v červenci roku 2007 vyjádřilo 555 a v červenci roku 2008 pak 590 občanů, převážně místních.
  • Předchozí vedení města Zlína se investorovi zavázalo vybudovat související dopravní stavby, my ale nepovažujeme za správné, aby tento záměr byl spolufinancován z veřejných prostředků města.
  • Kaskáda nenabízí nic, co by ve Zlíně už nebylo, nadrozměrná prosklená budova se supermarketem je neslučitelná s městskou památkovou zónu, přilákala by 3 800 aut denně do Mostní ulice, zhoršila dopravní a hygienickou situaci, ohrozila statiku přilehlých domů a klid v obytných čtvrtích Letné a Nad Ovčírnou.
  • Město Zlín netrpí nedostatkem prodejních ploch, nechceme aby krachovali místní podnikatelé a živnostníci.
  • Město snad nepotřebuje, aby mu zadlužená firma (ECM Real Estate Investments A.G.) udělala 20 metrů hlubokou jámu, nebo strašidelný skelet v centru a potom „nečekaně“ zkrachovala.
  • Investor není schopen zajistit zpracování hodnověrné dokumentace, bagatelizuje dopady záměru, opakovaně uvádí nereálné termíny výstavby, jeho hospodaření se potácí v záporných číslech.
  • Dne 4.11.2010 Městský soud v Praze na společnost ECM Real Estate Investments A.G. vyhlásil insolvenční řízení. Právě tato společnost je (či měla být) hlavním investorem.
  • Zatěžovat území pod Sportovní halou vůbec není nutné, vždyť budovu lze umístit do areálu bývalého Svitu, nebo na pozemek rozestavěného obchodního centra na Jižních Svazích, při ulici Okružní.
  • Záměr blokuje rozvoj oblasti, rekonstrukci Mostní ulice, opravy chodníků, revitalizaci a rozumné využití bývalých autobazarů, výsadbu dřevin,... všechny potřebné investice jsou odmítány s odůvodněním, že až po Kaskádě.

Děkujeme za zohlednění našeho názoru.

Petiční výbor: Ing. Arch. František Dohnal, U Zimního stadionu 4080, 760 01 Zlín, Jan Lešťanský, U Zimního stadionu 4080, 760 01 Zlín, Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice, (mobil: 605 474 617, web: www.klidna-breznicka.cz). K zastupování petičního výboru je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

Čitelně jméno a přijmení Bydliště Podpis
     
     
     
     
     

Tiskový soubor s peticí (pdf 108 kB)